Educatieweb

Chinees
Menu
Voorpagina
Over het Chinees
Alfabet
Grammatica
Voorbeeldteksten
Woordenboeken
Taalcursussen
Opleidingen
Literatuur
Handige zinnen
Songteksten
Contact
Forum
Bronvermelding
Educatieweb
Links
Welkom!

 

Snel een vreemde taal leren?
- Chinese Cursussen voor PC en MAC
- Chinese Cursussen met Audio-CD
- Chinees vertalen ?
- Chinese Woorden- en Studieboeken
- Cursus Zakelijk Chinees
 
Uw advertentie hier?
Op deze plaats kan uw reclameblok staan. Een gratis proefopzet is mogelijk. Neem voor meer informatie contact met ons op.
 
Linktip
Chinesetaal.startpagina.nl
Een dochterpagina van het bekende Startpagina.nl, gespecialiseerd in links over de Chinese taal.

 
Interesse in Azië?
Bezoek dan ook eens:
Tibetaansetaal.nl
Japansetaal.org
Koreaansetaal.nl
Hindi.nu
Indonesischetaal.nl
Tagalog.nu
Vietnamesetaal.nl
Thaisetaal.org

Voorbeeldteksten

 

Op deze pagina vind je een aantal teksten met vertaling.

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
Declaració Universal de Drets Humans

Artikel 1
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Article 1
Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència, i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres.

Artikel 2
Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.

Article 2
Tothom té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració, sense cap distinció de raça, color, sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social, fortuna, naixement o altra condició.

A més, no es farà cap distinció basada en l'estatut polític, jurídic o internacional del país o del territori al qual pertanyi una persona, tant si és independent com si està sota administració fiduciària, si no és autònom, o està sota qualsevol altra limitació de sobirania.

Artikel 3
Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Article 3
Tota persona té dret a la vida, a la llibertat i a la seva seguretat.

Artikel 4
Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.

Article 4
Ningú no serà sotmès a esclavitud o servitud: I'esclavitud i el tràfic d'esclaus són prohibits en totes llurs formes.

Artikel 5
Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Article 5
Ningú no serà sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants.

 

 

 

 

 

© 2004 - 2006 - Harm Schoonekamp ------------Contact